Checking javascript support

To provide an enhanced user interface, this website uses javascript extensively.

If this text is not quickly replaced, your browser does NOT support javascript. Please enable javascript in your browser or use a different browser.

Hoe kunnen we helpen?

Vergroten maatschappelijke impact door kennis van SFNL te ontsluiten

Social Finance NL helpt organisaties bij het meten, financieren en vergroten van maatschappelijke impact. We hebben samen verschillende projecten gedaan, waaronder een project voor het Brabant Outcomes Fund. Met tooling hebben geholpen om de business case met alle betrokkenen te maken. Uiteindelijk zijn vanuit 83 sociaal ondernemers vijf impactmakers geselecteerd die uiterlijk eind december 2022 het beoogde resultaat moeten halen.

Andere gezamenlijke projecten omvatten het meten van de voortgang op Social Impact Bonds (SIBs), een quickscan om de resultaatgerichtheid van projecten en organisaties in beeld te brengen en een Impact Investing Scan om vermogensfondsen bewust te maken dat je naast het rendement ook het vermogen kunt inzetten voor de maatschappelijke doelstelling.

 

Vergroten kwaliteit subsidie aanvragen en kans op succes MDT-projecten

MDT (maatschappelijke diensttijd) is een ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. En is een samenwerking van het Rijk, NJR, NOV, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ter ondersteuning van organisaties die MDT-projecten aanbieden, hebben we verschillende projecten gedraaid.

Naast recent een onderzoek onder gemeenten naar meerwaarde van MDT voor hun gemeente, hebben we een Adviestool ontwikkeld waarin kennis en ervaring wordt gedeeld hoe het beste een MDT-project op te zetten. Ook hebben we een Impact Finance Toolkit ontwikkeld met zowel MDT als Social Finance NL die helpt bij het vinden van alternatieve financieringsvormen. Dit om organisaties te helpen bij het voldoen aan de subsidie eisen rond co-financiering.

 

Bouwen aan een onafhankelijke boervriendelijke data oplossing

Op dit moment hebben we een vijftal projecten lopen waarmee we samen met boeren, adviseurs en andere betrokken partijen bouwen aan modules van Farmer System. Farmer System moet een systeem worden waarmee de boer zelf kan beschikken over al zijn data en bruikbare stuurinformatie krijgt.

De reden dat JDse betrokken is, is dat boeren een belangrijke sleutel zijn om grote maatschappelijke problemen rond stikstof, dierenwelzijn en milieu. En betere stuurinformatie gaat helpen om bijvoorbeeld de hoeveelheid stikstof bij inkoop mee te wegen, om meer rendement te halen uit gras waarmee de noodzaak om met externe - stikstofhoudende - producten te corrigeren daalt, etc.

 

Partners en projecten

Een startup met een missie

JDse wil met innovatieve en pragmatische toepassing van IT, maatschappelijke vraagstukken oplossen en daarmee positieve impact hebben op het leven van individuen.

Meer concreet zien we dat door slimme toepassingen van IT maatschappelijke ideeën van partners schaalbaar worden. Hierdoor is de impact significant of zelfs exponentieel groter.

Digitale oplossingen met partners

Met onze partners en hun klanten ontwikkelen we samen passende oplossingen zodat deze optimaal bij de maatschappelijke vraag aansluiten.

Hierbij leveren we maatwerk op ons standaard platform, zodat we unieke producten en diensten snel en schaalbaar kunnen leveren.

Als het even kan, zit er een (sterk) innovatieve component in, zodat we op een pragmatische manier kansen benutten die de snel ontwikkelende wereld van IT met zich meebrengt.

Profiel JDse

Resultaat gericht, oprecht en een vleugje rebels. Waarbij IT op de één of andere manier altijd een rol speelt in onze projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van data-analyses op positieve gezondheid voor een gemeente, zodat beleid meer data-gedreven tot stand komt. Of in de vorm van ontwikkeling en ondersteuning van tools, zoals de Social Impact Bond demotool waarmee gebruikers zelf vrijblijvend kunnen toetsen of financiering via een SIB een optie is.

Onze roots

JDse is opgericht door Dirk Westra van Holthe en is daarbij geïnspireerd door zijn grootvader Johannes Westra van Holthe.

Vanuit zijn interesse voor geschiedenis, heeft zijn grootvader Johannes met verschillende boeken en publicaties de geschiedenis rond Vollenhove en haar havenzaten vastgelegd. Naast ook de ridderschap van Drenthe en de kerken in Drenthe. Mede dankzij zijn interesse in geschiedenis, heeft hij in WO II een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van historische kerkklokken.

Dirk wil, net als zijn grootvader, zijn kennis en ervaring inzetten om maatschappelijke impact te maken. Dit door maatschappelijke initiatieven en (anonieme) individuen (John Doe) met IT helpen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

JDse wil ook perspectief bieden voor toekomstige generaties. Dat JDse als voorbeeld voor anderen kan dienen door te laten zien dat iedereen vanuit zijn of haar talent en ervaring kan helpen om de wereld mooier te maken.

JDse is een spin-off van Realtime, een IT-bedrijf dat de afgelopen jaren een eigen online platform heeft ontwikkeld. Realtime heeft het verder gespecialiseerd naar hun twee belangrijkste producten RealtimeMonitor en wijcontrolerenjedata.nl.

JDse heeft het platform zelf ook doorontwikkeld. Op dit platform draaien oplossingen die op allerlei manieren data verzamelen, verwerken en presenteren. Van apps op smartphones/tablets, tot machine learning op verzamelde data en interactieve dashboards om inzichten te geven. Oplossingen gericht op het maken van een positieve impact op mens, dier en milieu.

Over ons

JD social enterprise is een adviesbureau en IT dienstverlener die helpt om maatschappelijke ideeën schaalbaar te maken.

#DoSomethingGreat #Impact #IT

Neem contact met ons op

Weinterp 45
9241 HC Wijnjewoude

T: +31 (6) 236 79 345
M: dosomethinggreat@jdse.nl